منشی خانم

منشی خانم

کرمانشاه ,کرمانشاه

3 هفته پیش


اداری و مدیریت استخدام دفتر پیشخوان

اداری و مدیریت استخدام دفتر پیشخوان

کرمانشاه ,کرمانشاه

4 هفته پیش


خدمات انواع ماشین،دیاگ

خدمات انواع ماشین،دیاگ

کرمانشاه ,کرمانشاه

4 هفته پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
فیبروز ابرو به مناسبت ماه محرم

فیبروز ابرو به مناسبت ماه محرم

کرمانشاه ,کرمانشاه

4 هفته پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
خاکبرداری بانیسان کمپرس

خاکبرداری بانیسان کمپرس

کرمانشاه ,کرمانشاه

4 هفته پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
انواع گاردهای ساده و مدل دار*پارسیان*

انواع گاردهای ساده و مدل دار*پارسیان*

کرمانشاه ,کرمانشاه

4 هفته پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
جمع کردن خودروهای تصادفی و معیوب و ...

جمع کردن خودروهای تصادفی و معیوب و ...

کرمانشاه ,کرمانشاه

4 هفته پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
تدریس و ترجمه عربی، تایپ

تدریس و ترجمه عربی، تایپ

کرمانشاه ,کرمانشاه

3 ماه پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
ترجمه انواع متون

ترجمه انواع متون

کرمانشاه ,کرمانشاه

3 ماه پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
ترجمه انواع متون و ویدیوی انگلیسی

ترجمه انواع متون و ویدیوی انگلیسی

کرمانشاه ,کرمانشاه

3 ماه پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی

کرمانشاه ,کرمانشاه

3 ماه پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی
تهیه و اجرای انواع دکوراسیون داخلی 

تهیه و اجرای انواع دکوراسیون داخلی

کرمانشاه ,کرمانشاه

3 ماه پیش


مبلغ پیشنهادی(تومان): توافقی